Bestuur

Vaermeester, Voorzitter;
Thijmen Braadbaart

Journaelscrivère, Secretaris;
Benjamin Bosmans

Gelaghmeester, Penningmeester;
Sjef Roijmans