Bestuur

Vaermeester, Voorzitter;
Benjamin Bosmans

Journaelscrivère, Secretaris;
Teun Swinkels

Gelaghmeester, Penningmeester;
Jorn Keers