Bestuurswissel 2019

Beste Lezer,

Afgelopen maand was eindelijk de datum waar menig lid op zat te wachten, de beruchte bestuurswissel. Het oud-bestuur begon de dag samen met de afgezette Gelaghmeester Luuk Maathuis met een lunch waar teruggeblikt werd op het afgelopen jaar onder het genot van witte trappist, natuurlijk van La Trappe. Nadat we goed in de olie zaten, begaven we ons naar het dispuutshuis om te beginnen aan onze laatste vergadering als bestuur. Nadat de vergadering geopend werd bood het oud-bestuur nog een laatste cadeau aan aan de aanwezige leden. Dit werd onder luid gejuich ontvangen. Nadat het bestuur besloot af te treden kwam het moment dat er een adt interim-bestuur moest worden aangewezen om de wissel in goede banen te leiden.

Unaniem werd het kersverse lid dhr. Keers benoemd voor deze functie. Toen hij de hamer wilde pakken uit de tas van de inmiddels oud-Vaermeester vond hij echter een fles Smirnoff-Ice. Het bleek maar weer dat sjaarzen niet goed kunnen kappen aangezien hij hier 4,2 minuten later nog steeds mee bezig was. Toen ”Knorn” eindelijk zijn fles leeghad zag hij een stapel moties op de tafel voor hem lagen. Vol goede moed wilde hij deze gaan behandelen, maar tot zijn grote schrik was hij de hamer al kwijt. Zijn zoektocht begon goed door de heer Braadbaart BSc te vragen wat hij nu moest doen. Met de gouden tip “de hamer zoeken natuurlijk” op zak ging hij de leden vragen wie de hamer gezien had. Uiteindelijk werd er een compromis gesloten: de Interim Vaermeester kreeg de hamer terug voor het kappen van een halve meter bier.

De vergadering kon weer verdergaan toen Jorn’s jaargenoot Fokke binnenkwam. Aangezien de meeste leden op dat moment de gevolgen van alcohol begonnen te voelen werd er besloten dat Fokke maar moest gaan notuleren. Dit begon al top doordat de oud-Journaelscrivère ook een fles ice had verstopt tussen de notulen. Fokke kreeg het echter, voor de verandering, voor elkaar om iets te kappen zonder Die Blauwe Bakke erbij te pakken. De interim Vaermeester zag de leden niet meer door de stapel moties die  voor hem waren verschenen. Om deze reden besloot hij de heren Van Dijk en Braadbaart in te stellen om orde te creëren uit deze chaos. Om de een of andere reden gingen bijna alle moties over de incapabelheid van jaar ’18 waardoor zij zich genoodzaakt voelden Die Blauwe Bakke er deze keer wel bij te halen. Toen Steven van ’t Klooster (Ϯ) binnenkwam kon hij plaatsnemen als plaatsvervangend Gelaghmeester en ging hij de pizza’s regelen voor het avondeten.

Na de eetpauze kon het moment waar we allemaal op gewacht hebben eindelijk beginnen: de stemmingen voor het nieuwe bestuur. De vergadering was echter helemaal klaar met het incapabele plaatsvervangend bestuur bestaande uit jongerejaars dus werd er nog snel een motie ingediend die ervoor zorgde dat dhr. Tan “Supreme Leader” werd van het dispuut. Hij zou samen met zijn jaargenoten ervoor gaan zorgen dat de wissel zo efficiënt mogelijk zou verlopen.

Na 4,2 uur waren we eindelijk klaar met alle stemmingen en kon het nieuwe bestuur geïnstalleerd worden. Dhr. Bosmans bleef in het bestuur maar zou in plaats van Journaelscrivère de functie van Vaermeester overnemen. Zijn vorige functie ging door zijn oude vriend dhr. Swinkels vertegenwoordigd worden. Dit bestuur werd compleet gemaakt door dhr. Keers die zich komend jaar gaat ontfermen over de financiën van het dispuut terwijl hij nog de flügeldopjes uit zijn haar probeert te halen. Dit had menig lid niet verwacht aangezien Jorn halverwege de avond niet meer uit z’n woorden kon komen en een powernapje had gedaan terwijl er gestemd werd. Ondanks de gezelligheid van de avond was er ook minder leuk nieuws. Dhr. Tan heeft een baan gevonden in Den Haag en zal ons daarom vanaf half april verlaten. Hiervoor heeft hij een flesje Champagne meegenomen die dhr. Klopping niet schappelijk in zijn eentje opdrinkt.

Namens het oud-bestuur wens ik jullie veel plezier komend jaar. Moge jullie de Schuyt naar nog beter water loodsen.

Hi!

Thijmen