Terug op de oude plek

Maandag 30 mei vond de laatste algemene ledenvergadering van dit verenigingsjaar plaats. Hoewel deze formele corpsbijeenkomst het gebruikelijke wel en wee van de vereniging wist te vertolken, draaide het deze avond echter maar om één zaak: de officiële erkenning van ons illuster dispuut. Voordat toegekomen werd aan dit belangrijke agendapunt, wisten oud-leden een fust bier aan te bieden. Dit bood een mooie gelegenheid de vergadering te schorsen en het kroegvolk te vermaken met verhalen van vroeger. Na de schorsing was het woord aan de Vaermeester. Het kroegvolk kon rekenen op een puike uiteenzetting van hetgeen Die Blauwe Schuite betekent en betekend heeft voor het Tilburgs Studenten Corps en de stad. Toen de Vaermeester besloot met het kenmerkende ‘Hi!’, was het woord aan de Praeses Senatus. Deze beaamde de woorden van de Vaermeester en moedigde het kroegvolk aan een weloverwogen keuze te maken aangaande de te bepalen anciënniteit van het dispuut. Hierbij werden de opdrachten die het dispuut de afgelopen maanden heeft uitgevoerd uitvoerig belicht. Na een besloten stemming bleek dat de corpsleden een keuze met hart en verstand hadden gemaakt.  Een luid gejuich en gestampvoet ging dan ook op toen bleek dat met een ruime meerderheid besloten was dat Dispuut Die Blauwe Schuite haar vertrouwde plek in de anciënniteit zou terugkrijgen. Dit was voor de oud-leden reden genoeg het kroegvolk de rest van de avond te voorzien van drank. Het feestgedruis ging nog tot in de vroege uren door op het sanctus alwaar het ‘Drinckliedt’ nog steeds resoneert.