Besturenborrel zeer geslaagd

Op woensdag 11 mei organiseerde het dispuut een besturenborrel voor alle dispuutsbesturen die het Tilburgs Studenten Corps rijk is. De borrel bleek, getuige de vele aanwezigen en de vele cadeaus, een groot succes. Het dispuut organiseerde deze borrel in het kader van de erkenningsopdrachten die de senaat eerder dit verenigingsjaar bij ALV aan het dispuut kenbaar maakte. De borrel bleek niet alleen voor het dispuut een mooie gelegenheid kennis te maken met de (nieuw geïnstalleerde) dispuutsbesturen, maar ook voor de disputen onderling. Het dispuut kijkt terug op een geslaagde borrel en ziet uit naar de Algemene Ledenvergadering van 30 mei aanstaande.